Innehållspresentatör

null Bör ovanstående utredning basera sig på de biverkningar som konstaterats endast i Finland?

Bör ovanstående utredning basera sig på de biverkningar som konstaterats endast i Finland?

Nej. Då man bedömer de undersöktas säkerhet bör man beakta all den information man kan få från ifrågavarande preparat och undersökning.

 

11.11.2015