Innehållspresentatör

null Bör man uppge alla förändringar i forskningsplanen till Fimea?

Bör man uppge alla förändringar i forskningsplanen till Fimea?

Nej, endast väsentliga förändringar. Definitionen på en väsentlig förändring hittas i Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas föreskrift 2/2012.

 

11.11.2015