Innehållspresentatör

null Bör man göra en anmälan till Fimea och den etiska kommittén, om man i undersökningen randomiserar patienterna i två grupper som båda intar ett preparat med försäljningstillstånd och enligt produktresuméns föreskrifter?

Bör man göra en anmälan till Fimea och den etiska kommittén, om man i undersökningen randomiserar patienterna i två grupper som båda intar ett preparat med försäljningstillstånd och enligt produktresuméns föreskrifter?

Ja. En randomisering i vårdgrupper är en intervention som inte hör till normal vård.

 

11.11.2015