Innehållspresentatör

null Bör man årligen lämna en utredning över de undersökta personernas säkerhet?

Bör man årligen lämna en utredning över de undersökta personernas säkerhet?

Uppdragsgivaren skall årligen ge Fimea en förteckning över alla misstänkta, allvarliga biverkningar som uppkommit i undersökningen under årets lopp. Samtidigt bör ges en kort utredning över säkerheten av de personer som deltar i en klinisk undersökning. Den ansvariga personen för undersökningen undertecknar utredningen.

 

11.11.2015