Innehållspresentatör

null Bör EudraCT-anmälningsblanketten alltid ifyllas på engelska?

Bör EudraCT-anmälningsblanketten alltid ifyllas på engelska?

Nej, blanketten kan ifyllas på finska, svenska eller engelska.

 

11.11.2015