Innehållspresentatör

null Bör ett EudraCT-nummer även sökas för annan än kommersiell forskning?

Bör ett EudraCT-nummer även sökas för annan än kommersiell forskning?

Ja. Instruktioner för att skaffa ett EudraCT-nummer hittas på adressen https://eudract.ema.europa.eu/

 

11.11.2015