Innehållspublicerare

null Blodtjänstens kontinuitet ska tryggas även under coronavirusepidemin

Blodtjänstens kontinuitet ska tryggas även under coronavirusepidemin

30.3.2020

Det är nödvändigt att trygga en fungerande blodförsörjning även under en pandemi för att säkerställa vården av patienterna. Detta förutsätter också att det ordnas mobila blodtjänster och blodgivningstillfällen för att trygga tillgången till de blodpreparat som behövs för behandlingen av patienter.

Blodtjänsten måste kunna rekrytera blodgivare, erbjuda lokaler för blodgivningstillfällen och garantera blodgivarna tillgång till blodgivningsställen för att trygga att det finns tillräckligt med blodpreparat för vården av patienter.

Även om sjukhusens blodbehov tillfälligt minskar i och med att den icke-brådskande operationsverksamheten minskar under pandemin, behövs blodpreparat både vid brådskande operationer och för andra användningsändamål.

Logistiskt är det krävande att trygga tillgången till blodplättar för patienter med ett kontinuerligt behov, eftersom blodplättarna endast är funktionsdugliga i några dagar.

Finlands Röda Kors Blodtjänst ansvarar för att bedriva blodtjänst i Finland under normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Ytterligare information ges av

  • Anu Puomila, överinspektör, tfn 025 522 3242
  • Anne Vaskunlahti, sektionschef, tfn 029 522 3249
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi