Innehållspublicerare

null Biverkningar av läkemedel

Biverkningar av läkemedel

Min katt fick en svår svullnad kring stället för vaccineringen. Lyckligtvis försvann svullnaden. Vad borde jag göra för att detta inte sker igen?

Berätta om reaktionen för din veterinär, om du inte gjort det tidigare. Veterinären lämnar en detaljerad anmälan om biverkningen till det biverkningsregister för veterinärmedicinska läkemedel som Fimea underhåller. Om du vill, kan du även själv göra anmälan på en blankett från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Anmälningarna om biverkningar analyseras och läkemedlets säkerhet och effekt bedöms på basis av dem. Om ett veterinärmedicinskt läkemedel förorsakar flera eller särskilt svåra biverkningar, kan villkoren för dess bruk och varningarna vid bruk ändras eller läkemedlet kan t.o.m. dras bort från marknaden.

25.10.2021