Innehållspublicerare

null Även de läkemedel som ersätter störningarna i tillgången på läkemedlet Rivatril håller på att ta slut

Även de läkemedel som ersätter störningarna i tillgången på läkemedlet Rivatril håller på att ta slut

29.11.2022

Avbrottet i tillgången på läkemedlet Rivatril med försäljningstillstånd pågår fortfarande. Innehavaren av försäljningstillstånd för läkemedlet har meddelat att avbrottet fortsätter både för Rivatril 0,5 mg och 2 mg fram till den 27 januari 2023.

Fimea har beviljat special- och undantagstillstånd för ersättande läkemedel som innehåller klonaze­pam, men för närvarande finns det utmaningar även i tillgången på dem. Det har förekommit störningar i tillgången på läkemedlen även i andra länder och således är tillgången på läkemedel med samma läkemedelssubstans betydligt mindre än efterfrågan på dem.

Enligt en uppskattning som gjorts av Fimeas läkemedelsdistributörer och deras leverantörer kan Finland få mer ersättande läkemedel tidigast vecka 49.

Det har kommit enstaka förfrågningar om tillgången på läkemedel med specialtillstånd. Innehavare av försäljningstillstånd för läkemedel som kräver försäljningstillstånd är enligt läkemedelslag­stift­ningen skyldiga att anmäla avbrott i tillgången till Fimea. Vad gäller läkemedel med specialtillstånd finns ingen motsvarande förpliktelse. Närmare information om tillgången på läkemedel på enskilda orter fås bäst från närmaste apotek som vid behov kan höra sig för om tillgången hos de läkemedels­partiaffärer som distribuerar läkemedel.

För att säkerställa en ersättande behandling rekommenderar vi att du vid behov kontaktar din vårdande läkare om det finns risk för avbrott i medicineringen på grund av störningar i tillgången och det inte finns andra receptläkemedel som innehåller motsvarande läkemedelssubstans att tillgå.

Läs mer

Fimeas webbnyhet 13.10.2022: Rivatril – störning i tillgången på preparatet – temporärt specialtillstånd har beviljats för ersättande preparat 

Ytterligare information ges av

  • Johanna Linnolahti, sektionschef, överprovisor, tfn 029 522 3231
  • Timo Mauriala, enhetschef, tfn 029 522 3214
  • Riikka Näätsaari, utvecklingssakkunnig, sektionschef, tfn 029 522 3479
  • Medicinska frågor: Antero Kallio, överläkare, tfn 029 522 3446
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.