Innehållspublicerare

null Arbetsgruppen för homeopatiska preparat sammanträdde till ett möte under EU-ordförandeskapsperioden

Arbetsgruppen för homeopatiska preparat sammanträdde till ett möte under EU-ordförandeskapsperioden

5.11.2019

Arbetsgruppen för homeopatiska preparat ordnade sitt HMPWG-möte (Homeopathic Medicinal Products Working Group) under Finlands EU-ordförandeskapsperiod 24–25 oktober 2019 på det rumänska läkemedelsverket. Finland var ordförande under mötet.

HMPWG är en arbetsgrupp under huvudmännen för de europeiska läkemedelsmyndigheterna (Heads of Medicines Agencies, HMA) och den har som uppgift att främja harmoniseringen av delområdet läkemedelsövervakning av homeopatiska preparat som lyder under läkemedelsbestämmelserna.

HMPWG inledde sin verksamhet som inofficiell arbetsgrupp under HMA 1999 och höll 10 möten innan gruppen 2005 blev en av HMA:s officiella arbetsgrupper. Det aktuella HMPWG-mötet var den officiella arbetsgruppens 30 möte. HMPWG håller två möten per år.

Läs mer:

HMA:s webbplats: HMPWG

Mer information:

Sari Koski, specialforskare, HMPWG-gruppens vice ordförande under Finlands EU-ordförandeperiod och för ovan nämnda möte, tfn 029 522 3363

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi