Innehållspublicerare

null Är synonympreparaten lika bra till sin kvalitet som originalpreparaten?

Är synonympreparaten lika bra till sin kvalitet som originalpreparaten?

Synonympreparaten måste uppfylla samma stränga kvalitetskrav för råvaror, tillverkning och det färdiga läkemedelspreparatet som originalpreparaten. Läkemedelspreparat har stränga kvalitetskrav på EU-nivå, vilka övervakas av nationella läkemedelsmyndigheter (i Finland Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea), EU:s läkemedelsmyndighet EMA och Europeiska kommissionen. Synonympreparat kan alltså tryggt användas i stället för originalpreparat.

 

25.10.2021