Innehållspresentatör

null Är man förpliktigad att anmäla allvarliga, ”icke-oväntade” biverkningar inom femton dagar?

Är man förpliktigad att anmäla allvarliga, ”icke-oväntade” biverkningar inom femton dagar?

Nej. Det räcker om man lämnar en förteckning över dessa en gång per år, om undersökningen varar i mer än ett år.

 

11.11.2015