Innehållspresentatör

null Är man förpliktad att inom sju eller femton dagar informera Fimea om en allvarlig, oväntad negativ händelse (SUSAR), som endast antingen uppdragsgivaren eller forskaren anser bero på läkemedlet?

Är man förpliktad att inom sju eller femton dagar informera Fimea om en allvarlig, oväntad negativ händelse (SUSAR), som endast antingen uppdragsgivaren eller forskaren anser bero på läkemedlet?

Ja. En negativ händelse(SUSAR), som anses bero på läkemedlet, betraktas som en biverkning.

 

11.11.2015