Innehållspresentatör

null Är ett referenspreparat med försäljningstillstånd, som används i undersökningen även ett sådant prövningsläkemedel som avses i lagen?

Är ett referenspreparat med försäljningstillstånd, som används i undersökningen även ett sådant prövningsläkemedel som avses i lagen?

Ja.

 

11.11.2015