Innehållspresentatör

null Är det undersökta preparatet ett sådant prövningsläkemedel som avses i bestämmeksen 2/2012 även då preparatet har försäljningstillstånd och preparatet används på ett sätt som föreskrivs i produktresumén?

Är det undersökta preparatet ett sådant prövningsläkemedel som avses i bestämmeksen 2/2012 även då preparatet har försäljningstillstånd och preparatet används på ett sätt som föreskrivs i produktresumén?

Ja. För definitionen av ett prövningsläkemedel har det ingen betydelse om preparatet används enligt gängse praxis eller på ett sätt som produktresumén föreskriver, inte heller preparatets ersättningsgiltighet enligt sjukförsäkringslagen.

 

11.11.2015