Tillbaka till föregående sida

Är det nödvändigt att framföra motiveringar, om preparatet har försäljningstillstånd i Finland men det saluförs inte?

Är det nödvändigt att framföra motiveringar, om preparatet har försäljningstillstånd i Finland men det saluförs inte?

När den aktuella indikationen och djurarten som är föremål för behandlingen stämmer överens med försäljningstillståndet, är det inte nödvändigt att framföra motiveringar.

 

13.11.2015
Dela denna sida