Innehållspublicerare

null Är det nödvändigt att ansöka med separata tillståndsansökningar om ett preparat som finns i fyra olika styrkor?

Är det nödvändigt att ansöka med separata tillståndsansökningar om ett preparat som finns i fyra olika styrkor?

Tillstånd kan ansökas med samma blankett, men Fimea fattar separata beslut gällande respektive styrka. För varje beslut debiteras en engångsavgift för specialtillstånd (12 € / 18 € snabbtillstånd.)

 

25.10.2021