Innehållspresentatör

null Är andra än kommersiella undersökningar befriade från handläggningsavgiften?

Är andra än kommersiella undersökningar befriade från handläggningsavgiften?

Inte alla, avgiftsbefrielsen gäller undersökningar som utförs utan extern finansiering. Avgiftsfria läkemedel anses inte höra till extern finansiering, men väl all övrig ekonomisk hjälp eller ekonomiskt understöd. Om en forskare av ett läkemedelsföretag erhåller exempelvis personal, apparatur, servicen eller laboratorieanalyser, är han tvungen att betala handläggningsavgiften.

För att bli befriad från handläggningsavgiften bör en ansökan därom fogas till anmälan om undersökningen.

11.11.2015