Innehållspublicerare

null Apotekens rådgivning om egenvårdsläkemedel undersöktes med låtsaskunder

Apotekens rådgivning om egenvårdsläkemedel undersöktes med låtsaskunder

28.9.2021

Apotekens rådgivning fungerar bra när kunden ber om läkemedel för något symtom. Det finns behov av att utveckla läkemedelsrådgivningen samt bedömningen av behovet av läkemedelsbehandling och av dess lämplighet i synnerhet när kunden ber om smärtstillande läkemedel under ett handelsnamn. I apotekets webbtjänster fungerar läkemedelsrådgivningen varierande: i en del mycket bra, i andra inte alls. Dessutom kontaktas kunden ofta först efter betalningen, och då sker kartläggningen av läkemedelsbehovet och -lämpligheten alltför sent. Preparat till förmånligare pris och läkemedelsfria behandlingsformer rekommenderas sällan.

Läkemedelsrådgivningen på apotek kartlades i en undersökning av Fimea, vars syfte var att utreda rådgivningen om egenvårdsläkemedel på finländska apotek.

Studiens förlopp

Undersökningen gjordes våren 2021 med en låtsaskundmetod på 100 apotek och i webbtjänsten hos 30 apotek. Låtsaskundbesöken gjordes av ett företag som är specialiserat på metoden. På varje apotek undersöktes ett låtsaskundfall: en kund som sökte läkemedel mot magont, en som sökte paracetamol under ett handelsnamn och en som köpte läkemedel mot förstoppning i apotekets webbtjänst. Eftersom observationsstudien endast omfattar tre utvalda kundfall på apoteken kan resultaten inte generaliseras till att omfatta all läkemedelsrådgivningen på apoteken i Finland.

Apotekens personal har en central roll i läkemedelsrådgivningen

En trygg självmedicinering förutsätter att användaren får ett lämpligt egenvårdsläkemedel för sina symtom, är införstådd med dess bruksanvisning och vet vilken tidsperiod som är lämplig för en trygg självmedicinering. Apotekens farmaceuter och provisorer har en viktig roll i valet av egenvårdsläkemedel och i handledningen.

Även om läkemedelsrådgivningen till en kund som bad om smärtstillande medel under ett handelsnamn uppfylldes bättre än i låtsaskundundersökningen 2018 finns det fortfarande rum för förbättring. I den föregående låtsaskundundersökningen ingick exakt samma låtsaskundfall, men då var läkemedlet ibuprofen. Det finns också orsak att utveckla apotekens webbtjänstprocess. De apotek som erbjuder webbtjänst måste säkerställa att kunderna får rådgivning om läkemedel om de önskar det, och att läkemedelsrådgivningen sker i rätt tid.

Fimea fortsätter med låtsaskundbesöken som en del av apotekstillsynen

Övervakning av läkemedelsrådgivningen ingår i Fimeas apoteksinspektioner. Fimea fortsätter med regelbundna låtsaskundbesök. På det här sättet följer man upp att skyldigheten att ge råd om läkemedel enligt läkemedelslagen uppfylls som ett tillägg till apoteksinspektionerna. Dessutom samlas riksomfattande information om läkemedelsrådgivningens kvalitet in.

Läs mer

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 13/2021. Genomförande av rådgivning om egenvårdsläkemedel. Låtsaskundundersökning på apotek (pdf, på finska).

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513 (forskning)
  • Pirjo Rosenberg, sektionschef, tfn 029 522 3246 (apotekstillsyn)
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi