Innehållspublicerare

null Apotekens ekonomiska läge är fortsatt gott

Apotekens ekonomiska läge är fortsatt gott

26.3.2020

Enligt Fimeas bokslutsanalys som beskriver apotekens ekonomiska utveckling har apotekens verksamhet varit företagsekonomiskt lönsam 2018. Apoteken är mestadels solventa, fastän det kunde observeras en minskning av rörelsevinster och försäljningsbidrag.

De privata apotekens genomsnittliga omsättning var fyra miljoner euro år 2018. Omsättningen var 3,5 procent större än under året innan. Den genomsnittliga omsättningen steg med fyra procent under 2015–2018.

År 2018 var apotekens genomsnittliga rörelsevinst före bokslutsdispositioner och skatter 252 000 euro. Detta var en knapp procent mindre än året innan och sex procent mindre än 2015. Efter apotekarnas årslönejustering och skatter uppgick apotekens genomsnittliga vinst till 113 000 euro. Skillnaderna i fördelningen av rörelsevinsten mellan apoteken i materialet varierade dock inom respektive omsättningsgrupp.

Försäljningsbidragen efter avdraget av apoteksskatten sjönk med i genomsnitt tre procent under en granskningsperiod på fyra år. Försäljningsbidragsprocenten sjönk mer i stora apotek än i små apotek.

Bokslutsanalysen bygger på de uppgifter som apotekarna anmält till Fimea på våren 2019.

Läs mer

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 2/2020. Apotekens bokslutsanalys 2015–2018 (pdf).

Ytterligare information ges av

  • Leena Reinikainen, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3520
  • Antti Hyvärinen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3515
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi