Innehållspublicerare

null Apotekens årliga anmälningar till Fimea 2022

Apotekens årliga anmälningar till Fimea 2022

4.1.2022

Enligt Fimeas föreskrift 2/2016 ska apoteken för varje kalenderår rapportera till Fimea bl.a. antalet recept som expedierats under föregående året.

Vidare enligt Fimeas föreskrift 6/2011 om tillverkning av läkemedel på apotek ska apoteken anmäla information om ex tempore läkemedelstillverkning på apotek och eventuella filialapotek.

Anmälningar gällande året 2021 ska lämnas in till Fimea senast 31.1.2022

Anmälningar gällande året 2021 ska lämnas in till Fimea senast 31.1.2022. Informationen lämnas in på den elektroniska rapportblanketter. Länkar till rapportblanketter har skickats till apotekarens e-postadress som uppgetts till Fimea.

Obs! Båda blanketterna ska fyllas i även om apoteket inte har tillverkat läkemedel under året 2021.

Fimeas föreskrift 2/2016: Expediering av läkemedel (pdf)

Fimeas föreskrift 6/2011: Tillverkning av läkemedel på apotek (pdf)

Fimeas föreskrift 1/2020: Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Satu Suvanto, överprovisor, tfn. 029 522 3250
  • Hanna Haataja, överprovisor, tfn. 029 522 3226
  • Pirjo Rosenberg, sektionschef, tfn. 029 522 3246
  • Juha Sinnemäki, överprovisor, tfn. 029 522 3260
  • Anne Hirvonen, överprovisor, tfn. 029 522 3215
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi