Innehållspublicerare

null Apotekens årliga anmälningar till Fimea

Apotekens årliga anmälningar till Fimea

4.1.2021

Enligt Fimeas föreskrift 2/2016 ska apoteken för varje kalenderår rapportera till Fimea bl.a. antalet recept som expedierats under föregående år.

Vidare enligt Fimeas föreskrift 6/2011 om tillverkning av läkemedel på apotek ska apoteken till Fimea lämna in information om extempore läkemedelstillverkning på apotek och eventuella filialapotek.

Årets 2020 information ska lämnas in till Fimea senast 31.1.2021. Informationen lämnas in på den elektroniska rapportblanketten. Länken till rapportblanketten har skickats till apotekarens e-postadress som uppgetts till Fimea. Obs! Båda blanketterna ska fyllas i även om apoteket inte har tillverkat läkemedel under år 2020.

Läs mer:

Fimeas föreskrift 2/2016: Expediering av läkemedel

Fimeas föreskrift 6/2011: Tillverkning av läkemedel på apotek

Fimeas föreskrift 1/2014: Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept

Ytterligare information ges av

  • Satu Suvanto, överprovisor, tfn 029 522 3250
  • Tiina Kuosa, överprovisor, tfn 029 522 3269
  • Anne Hirvonen, överprovisor, tfn 029 522 3215
  • Johannes Pietiläinen, överprovisor, tfn 029 522 3212
  • Pirjo Rosenberg, sektionschef, tfn 029 522 3246
  • Noora Oinonen, överprovisor, tfn 029 522 3213
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi