Innehållspresentatör

null Apotekens årliga anmälningar till Fimea

Apotekens årliga anmälningar till Fimea

2.1.2019

Årsanmälan om extempore läkemedelstillverkning för apotek

Enligt Fimeas föreskrift 6/2011 om tillverkning av läkemedel på apotek ska apoteken till Fimea lämna in information om extempore läkemedelstillverkning på apotek och eventuella filialapotek år 2018.

Information ska lämnas in till Fimea senast 31.1.2019. Informationen lämnas in endast på den elektroniska rapportblanketten. Länken till rapportblanketten har skickats till apotekarens e-postadress som uppgetts till Fimea. Blanketten ska fyllas i även om apoteket inte har tillverkat läkemedel under år 2018.

Antalet recept, europeiska recept och Schengenintyg som expedierats på apoteket år 2018

Apoteken ska till Fimea rapportera för varje kalenderår antalet recept som expedierats under året innan. För recept som kommer från Europa (inklusive Norden) ska apoteket rapportera alla uppgifter i receptjournalen. Antalet Schengenintyg som apoteket utfärdat per kalenderår ska även rapporteras till Fimea. Antalet recept ska rapporteras enligt receptjournalen, varvid antalet inkluderar även alla expedieringstillfällen av maskinellt dosdispenserade läkemedel.

Uppgifterna ska sändas in på den elektroniska rapportblanketten senast den 31 januari 2019 med undantag av uppgifterna om europeiska recept i receptjournalen (inga receptkopior) som skickas per post till adressen Fimea, PB 55, 00034 FIMEA.

Länken till rapportblanketten har skickats till apotekarens e-postadress som uppgetts till Fimea.

Läs mer:

Fimeas föreskrift 2/2016: Expediering av läkemedel

Fimeas föreskrift 6/2011: Tillverkning av läkemedel på apotek

Fimeas föreskrift 1/2014: Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept

Ytterligare information ges av

  • Juha Sinnemäki, överprovisor, tfn 029 522 3260
  • Tiina Kuosa, överprovisor, tfn 029 522 3269
  • Johannes Pietiläinen, överprovisor, tfn 029 522 3212
  • Anne Hirvonen, överprovisor, tfn 029 522 3215
  • Pirjo Rosenberg, avdelningschef, tfn 029 522 3246
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi