Innehållspublicerare

null Apotekens årliga anmälningar om extempore läkemedelstillverkning och övriga anmälningar till Fimea

Apotekens årliga anmälningar om extempore läkemedelstillverkning och övriga anmälningar till Fimea

4.1.2018

Årsanmälan om extempore läkemedelstillverkning för apotek

Enligt Fimeas föreskrift 6/2011 om tillverkning av läkemedel på apotek ska apoteken till Fimea lämna in information om extempore läkemedelstillverkning på apotek och eventuella filialapotek år 2017.

Anmälan ska innehålla antalet extemporerecept som tillverkats på apoteket och tillverkningsmängderna enligt läkemedelsform. Vidare ska de aktiva substanser som skaffats till apoteket eller filialapoteket år 2017 för tillverkning av extempore- och/eller övriga läkemedel och deras anskaffningsmängder rapporteras. Nytt för i år är att vi begär information om förpackning och import av läkemedel.

Information om extemporetillverkning på apoteken ska lämnas in till Fimea senast 31.1.2018. Informationen lämnas in endast på den elektroniska rapportblanketten. Länken till rapportblanketten skickas under den första veckan år 2018 till apotekarens e-postadress som uppgetts för Fimea. Blanketten ska fyllas i även om apoteket inte har tillverkat läkemedel under år 2017.

Antalet recept, europeiska recept och Schengenintyg som expedierats på apoteket år 2017

Apoteken ska till Fimea rapportera för varje kalenderår antalet recept som expedierats under året innan. För recept som kommer från Europa (inklusive Norden) ska apoteket rapportera alla uppgifter i receptjournalen. Antalet Schengenintyg som apoteket utfärdat per kalenderår ska även rapporteras till Fimea.

Antalet recept ska rapporteras enligt receptjournalen, varvid antalet inkluderar även alla expedieringstillfällen av maskinellt dosdispenserade läkemedel.

Uppgifterna ska sändas in på den elektroniska rapportblanketten senast den 31 januari 2018 med undantag av uppgifterna om europeiska recept i receptjournalen som skickas per post till adressen Fimea, PB 55, 00034 FIMEA.

Länken till rapportblanketten har skickats till apotekarens e-postadress som uppgetts till Fimea.

Läs mer:

Fimeas föreskrift 2/2016: Expediering av läkemedel
Fimeas föreskrift 6/2011: Tillverkning av läkemedel på apotek
Fimeas föreskrift 1/2014: Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept

Ytterligare information ges av

  • Johannes Pietiläinen, överprovisor, tfn 029 522 3212
  • Juha Sinnemäki, överprovisor, tfn 029 522 3260
  • Anne Hirvonen, överprovisor, tfn 029 522 3215
  • Pirjo Rosenberg, överprovisor, tfn 029 522 3246
  • Noora Oinonen, överprovisor, tfn 029 522 3255
  • Anna von Bonsdorff-Nikander, överprovisor, tfn 029 522 3254
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi