Innehållspresentatör

null Apoteken uppmanas kontrollera att läkemedelsförskrivningarna är felfria

Apoteken uppmanas kontrollera att läkemedelsförskrivningarna är felfria

9.3.2018

I Päijät-Häme välfärdssamkommun har ett fel upptäckts i läkemedelsförskrivningar som förnyas med patientdatasystemet Lifecare:

Systemfel genererade fel uppgifter i förnyade läkemedelsförskrivningar (på finska)

Valvira, Institutet för hälsa och välfärd THL och FPA utreder för närvarande om programversionen av Lifecare med samma fel har använts i andra hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Fimea uppmanar apoteken att kontrollera om nya läkemedelsförskrivningar är korrekta från Päijät-Häme välfärdssamkommuns organisationer och från andra organisationer som senare eventuellt visar sig ha använt den felaktiga programversionen. Uppgifterna om de elektroniska läkemedelsförskrivningarna i receptcentralen visar vilken organisation som har gjort läkemedelsförskrivningen. Vid expedieringen ska apotekspersonalen fråga kunden om denna har använt läkemedlet tidigare. Om det förekommer oklarheter om det förskrivna läkemedlet ska läkemedelsförskrivningens riktighet med hänsyn till läkemedelssäkerheten kontrolleras med läkaren som har gjort förskrivningen innan läkemedlet expedieras.

Apoteken uppmanas även att följa meddelanden om frågan från andra myndigheter och Päijät-Häme välfärdssamkommun.

Ytterligare information ges av

  • Juha Sinnemäki, överprovisor, 02952 23260
  • Anne Hirvonen, överprovisor, 02952 23215
  • Eija Pelkonen, direktör, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, 02952 23210
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi