Innehållspublicerare

null Anvisningar från Fimea till apoteken för smidig handläggning av ansökningar om specialtillstånd

Anvisningar från Fimea till apoteken för smidig handläggning av ansökningar om specialtillstånd

26.6.2017

Det stora antalet ansökningar om specialtillstånd och utredningarna som ska begäras för att komplettera ansökningarna bromsar upp handläggningen av ansökningar om specialtillstånd. Den som överlåter ett preparat till förbrukning (sökanden) ska ansöka om specialtillstånd av Fimea. Fimea har utarbetat en anvisning till sökandena för smidigare praktisk handläggning av specialtillstånden. Fimea ber sökandena bl.a. att kontrollera uppgifterna i ansökan redan innan tillståndsansökan sänds in så att handläggningen av ansökningarna inte försenas i onödan. Anvisingen preciserar även förfarandena för insändning av ansökningarna och tilläggsutredningar samt tillståndsbeslut.

Fimeas anvisningar till apoteken om smidig handläggning av ansökningar om specialtillstånd

Ytterligare information ges av

  • Anja Koivunen, överfarmaceut, tfn 029 5223356
  • Nelli Vuori, farmaceut, tfn 029 5223386
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi