Innehållspublicerare

null Användningen av fax för ärenden som gäller specialtillstånd för humanläkemedel upphör den 1 september 2022

Användningen av fax för ärenden som gäller specialtillstånd för humanläkemedel upphör den 1 september 2022

25.8.2022

Den 1 september 2022 slopar Fimea användningen av fax i ärenden som gäller specialtillstånd för humanläkemedel. Från och med den 1 september 2022 tar vi emot ansökningar om specialtillstånd och skickar handlingar i anslutning till specialtillståndsförfarandet endast elektroniskt genom säker post eller per brevpost.

Säker post är ett datasäkert sätt att uträtta ärenden när sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter skickas, till exempel när en ansökan om specialtillstånd som innehåller hälsouppgifter, en kopia av läkemedelsförskrivningen eller andra tilläggsutredningar skickas till Fimea. Sådan information ska inte skickas eller tas emot förutom på ett datasäkert sätt.

Fimea skickar uppgifter om beviljat specialtillstånd för brådskande behandling samt begäran om tilläggsutredning per säker post till den e-postadress som sökanden har uppgett i sin ansökan om specialtillstånd.

Mer information om Fimeas tjänst för säker post

Läs mer

Fimeas nyhet 15.6.2022: Användningen av fax för ärenden som gäller specialtillstånd för humanläkemedel upphör

Ytterligare information ges av

  • erityisluvat@fimea.fi