Innehållspublicerare

null Användningen av fax för ärenden som gäller specialtillstånd för humanläkemedel upphör

Användningen av fax för ärenden som gäller specialtillstånd för humanläkemedel upphör

23.6.2022

Den 1 september 2022 slopar Fimea användningen av fax i ärenden som gäller specialtillstånd för humanläkemedel. Från och med den 1 september 2022 tar vi emot ansökningar om specialtillstånd och skickar handlingar i anslutning till specialtillståndsförfarandet endast elektroniskt genom säker post eller per brevpost. Fimea tar inte längre emot ansökningar om specialtillstånd via fax.

Säker post är ett datasäkert sätt att uträtta ärenden och användningen av den garanterar en informationssäker kedja när sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter skickas, till exempel när en ansökan om specialtillstånd som innehåller hälsouppgifter, en kopia av läkemedelsförskrivningen eller kompletterande tilläggsutredningar skickas till Fimea. Sådan information ska inte skickas eller tas emot förutom på ett datasäkert sätt.

Fimea skickar uppgifter om beviljat specialtillstånd för brådskande behandling samt begäran om tilläggsutredning per säker post till den e-postadress som sökanden har uppgett i sin ansökan om specialtillstånd.

För att säkerställa en smidig ärendehantering även under hösten ber vi alla sökanden att övergå till säker post under sommaren. Via de bifogade sidorna kan ni använda Fimeas tjänst för säker post.

Ytterligare information ges av

  • erityisluvat@fimea.fi