Innehållspublicerare

null Användning av amantadintabletter med specialtillstånd för djur

Användning av amantadintabletter med specialtillstånd för djur

26.8.2020

Fimea har omvärderat grunderna för att överlåta amantadintabletter till förbrukning.

Användningen av amantadin för medicinering av smådjur har ökat och etablerats under de senaste åren, och myndigheterna har inte fått vetskap om några problem med användarsäkerheten.

Utifrån det här har Fimea beslutat att amantadinpreparat i fortsättningen kan tillåtas för konsumtion även på basis av en så kallad klinikspecifik ansökan.  För amantadintabletter kan man alltså på vissa villkor bevilja både patient- och klinikspecifika specialtillstånd.

Ytterligare information ges av

  • Jenni Westerback, veterinär, tfn 029 522 3303
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi