Innehållspublicerare

null Ansökningen till Fimeas patientråd för perioden 2024–2025 inleds i september

Ansökningen till Fimeas patientråd för perioden 2024–2025 inleds i september

2.6.2023

Ansökan till Fimeas patientråd för perioden 2024–2025 är öppen 4–29.9.2023. Ansökan ska göras på en elektronisk ansökningsblankett. Information om att ansökningsblanketten öppnas ges ännu på nytt via Fimeas kommunikationskanaler i början av september.

En mångsidig sammansättning av patientrådet är önskvärd

Alla icke-vinststrävande organisationer, i vilka majoriteten av medlemmarna är läkemedelsanvändare och/eller användare av medicintekniska produkter, personer som återhämtat sig från sjukdomar eller deras närstående kan ansöka om att bli medlemmar i patientrådet. Organisationen ska verka i patientens intresse. Närmare urvalsgrunder framgår av patientrådets verksamhetsplan för perioden 2024–2025 som publiceras i september. Till patientrådet väljs 15 organisationer för en bestämd tid. 

Patientrådet sammanträder två gånger per år

Patientrådet sammanträder två gånger per år till ett möte på en halv dag för att tillsammans diskutera gemensamt överenskomna teman. Fysiska mötena ordnas, men det är också möjligt att delta per distans. Fimea ansvarar för de praktiska mötesarrangemangen. 

Av rådets medlemmar förväntas aktivt deltagande i dess verksamhet: i sammanträdena och deras planering samt i kommunikationen om dem. Patientrådets verksamhet är offentlig och man kan bekanta sig med den på webbplatsen Fimea.fi. 

Läs mer:

Fimeas patientråd på webbplatsen

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingsexpert, tel. 029 522 3522
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi