Innehållspublicerare

null Ansökningen till Fimeas patientråd för perioden 2022–2023 inleds

Ansökningen till Fimeas patientråd för perioden 2022–2023 inleds

9.9.2021

Ansökningen till Fimeas patientråd för perioden 2022–2023 inleds torsdagen 9 september 2021. Ansökningstiden pågår till slutet av september, 30.9.2021. Ansökan ska göras på en elektronisk ansökningsblankett. Invalen meddelas alla sökande inom oktober. Patientrådets första träff för perioden 2022‒2023 ordnas i mars 2022.

En mångsidig sammansättning av patientrådet är önskvärd

Alla icke-vinststrävande organisationer, i vilka majoriteten av medlemmarna är läkemedelsanvändare och/eller användare av medicintekniska produkter, personer som återhämtat sig från sjukdomar eller deras närstående kan ansöka om att bli medlemmar i patientrådet. Organisationen ska verka i patientens intresse. Närmare urvalsgrunder framgår av patientrådets verksamhetsplan för perioden 2022–2023.

Till patientrådet väljs 15 organisationer för en bestämd tid. Vi hoppas att de organisationer som varit med i patientrådets verksamhet 2020‒2021 också söker till den nya perioden. Målet är att omkring en tredjedel (1/3) av rådets medlemmar byts ut med två års mellanrum. Ett medlemskap i samma organisation kan förnyas vartannat år för högst sex år i rad. Fimea förbehåller sig rätten att besluta om rådets sammansättning i syfte att säkerställa mångsidigheten.

Patientrådet sammanträder två gånger per år

Patientrådet sammanträder två gånger per år till ett möte på en halv dag för att tillsammans diskutera gemensamt överenskomna frågor. Syftet är att ordna träffarna ansikte mot ansikte, men det är också möjligt att delta per distans. Fimea ansvarar för de praktiska mötesarrangemangen.

Av rådets medlemmar förväntas aktivt deltagande i dess verksamhet: i sammanträdena och deras planering samt i kommunikationen om dem. Genom att skicka sin ansökan förbinder sig den sökande till de verksamhetsprinciper som framställs i patientrådets verksamhetsplan. Det betalas inget arvode för deltagande i patientrådets verksamhet, men deltagarnas resekostnader ersätts i enlighet med statens resereglemente. Patientrådets verksamhet är offentlig och den kan följas på webbplatsen Fimea.fi.

Verksamhetsplan för Fimeas patientråd för perioden 2022–2023 (pdf, på finska)

Ansökningsblankett (pdf, på finska)

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten (på finska)

Fimeas patientråd på webbplatsen 

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
  • E-postadresserna är i formatet fornamn.efternamn@fimea.fi