Innehållspresentatör

null Ansökningar om specialtillstånd lämnas in normalt

Ansökningar om specialtillstånd lämnas in normalt

3.12.2019

De avvikande arrangemangen som berodde på poststrejken slopas för ansökningar om specialtillstånd. Från och med idag kan icke-brådskande ansökningar lämnas in per post, och endast brådskande snabbtillståndsansökningar bör lämnas in elektroniskt till Fimea.

Snabbtillståndsansökan kan lämnas in per fax till numret 029522 3006 eller till Fimea med säker epost https://securemail.fimea.fi/ till adressen ERITYISLUVAT@fimea.fi.

Telefonförfrågningar under handläggningstiden för ansökan överbelastar handläggningen av tillstånd, och därför undanber vi sådan kontakt.

Den lagstadgade handläggningstiden på 30 dagar bör reserveras för erhållande av ett förordande, och man bör observera att dröjsmål kan förekomma i erhållandet av skriftliga administrativa beslut.

Ytterligare information kan vid behov begäras på adressen ERITYISLUVAT@fimea.fi