Innehållspresentatör

null Ansökningstiden till Fimeas patientråd för perioden 2020–2021 har börjat

Ansökningstiden till Fimeas patientråd för perioden 2020–2021 har börjat

12.9.2019

Ansökningstiden till Fimeas patientråd för perioden 2020–2021 är öppen och pågår fram till den 30 september. Ansökan ska göras via en elektronisk ansökningsblankett . Alla sökanden underrättas om vilka som blivit valda inom november. Patientrådets första sammanträde hålls i mars 2020.

Patientrådet förväntas få en mångsidig sammansättning

Alla icke-vinststrävande organisationer, i vilka majoriteten av medlemmarna är läkemedelsanvändare och/eller användare av medicinska apparater, personer som återhämtat sig från sjukdomar eller deras anhöriga kan ansöka om att bli medlemmar i patientrådet. Organisationen ska fungera i patientens intresse. Noggrannare urvalsgrunder framgår av patientrådets verksamhetsplan för perioden 2020–2021.

Till patientrådets sammansättning väljs 15 organisationer för en bestämd tid. Fimea förbehåller sig rätten att besluta om rådets sammansättning.

Patientrådet sammanträder två gånger per år

Under de halvdags långa sammanträdena diskuteras gemensamt avtalade ämnen. Fimea ansvarar för de praktiska mötesarrangemangen.

Av medlemmarna förväntas aktivt deltagande i patientrådets verksamhet: i sammanträdena, samt i planeringen och informerandet om dem. Genom att skicka sin ansökan förbinder sig den sökande till de verksamhetsprinciper som framställs i patientrådets verksamhetsplan.

Det betalas inget arvode för deltagande i patientrådets verksamhet, men deltagarnas resekostnader ersätts i enlighet med statens resereglemente. Patientrådets verksamhet är offentlig och den kan följas via Fimeas webbplats.

Läs mer:

Verksamhetsplan för Fimeas patientråd för perioden 2020–2021 (pdf, på finska)

Ansökningsblankett (pdf, på finska)

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi