Innehållspublicerare

null Anmälan om kliniska prövningar av veterinärmedicinska läkemedel blir elektronisk

Anmälan om kliniska prövningar av veterinärmedicinska läkemedel blir elektronisk

7.9.2021

Förhandsanmälningar av kliniska veterinärmedicinska prövningar som ska anmälas till Fimea ska från och med 1 september 2021 lämnas in enbart per e-post. Anmälningarna skickas till Fimea på adressen VET.CLINICALTRIALS@fimea.fi. Efter den 1 september 2021 ska anmälningar inte skickas per post i pappersform till Fimeas registratur.

Förhandsanmälningar av kliniska prövningar av veterinärmedicinska läkemedel ska skickas med säker e-post när meddelandet eller dess bilagor innehåller sekretessbelagd information. Säker e-post är Eudralink och skyddad e-post.

Ett kvitto på mottagningen av förhandsanmälan, med ett tillägg av ett Vetkl-nummer som Fimea ger prövningen, skickas till uppdragsgivaren. Detta nummer används i all senare korrespondens om prövningen i enlighet med tidigare praxis.

Läs mer i anvisningarna

Förhandsanmälan om kliniska veterinärmedicinska prövningar

Anvisningar om användning av säker e-post

Ytterligare information ges av

  • Kristina Lehmann, veterinär, tfn 029 522 3376
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi.