Innehållspublicerare

null Ändringar i obligatorisk lagring av läkemedelspreparat som innehåller cefuroxim

Ändringar i obligatorisk lagring av läkemedelspreparat som innehåller cefuroxim

5.5.2017

Social- och hälsovårdsministeriet har den 4 maj 2017 beslutat att lagringsskyldiga i fråga om antibiotikapreparat i injektionsform som innehåller cefuroxim och som används på sjukhus får underskrida den obligatoriska mängd för tio månader som föreskrivs i lagen.

Social- och hälsovårdsministeriets beslut baserar sig på 16 § i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel (979/2008) och gäller högst till och med den 31 januari 2018. Då ska de obligatoriska lagren av läkemedelspreparat som innehåller cefuroxim vara så stora som det anges i lagen.

Beslutet tryggar tillgången på preparat som innehåller cefuroxim under ett omfattande avbrott i tillgången på läkemedelspreparatet. Det förekommer störningar i tillgången på cefuroxim-preparat som inte beror på importörer utan hänför sig till produktionen. Störningarna bedöms fortsätta åtminstone fram till utgången av 2017. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea utövar tillsyn över distributionen av cefuroxim-preparat i obligatoriska lager. Fimea har gett anvisningar om de särskilda förfarandena till importörer, distributörer och sjukhusens läkemedelsförsörjning.

Den obligatoriska lagringen av läkemedel har till uppgift att bland annat säkerställa tillgången på läkemedel i situationer där tillgången på läkemedel från utlandet av en eller annan orsak har försvårats.

Läkemedelspreparat som innehåller cefuroxim används närmast på sjukhus för behandling av infektioner hos vuxna och barn.

Social- och hälsovårdsministeriets beslut

Ytterligare information:

Anne Koskela, regeringsråd, tfn 02951 63384, fornamn.efternamn@stm.fi

Fimea:

  • Johanna Linnolahti, ledande inspektör, tfn 029 522 3231
  • Päivi Nevalampi, inspektör, tfn 029 522 3234
  • Pekka Eränkö, överläkare, tfn 029 522 3322
  • fornamn.efternamn@fimea.fi