Innehållspublicerare

null Ändringar i inlämning av dokument för kliniska läkemedelsprövningar

Ändringar i inlämning av dokument för kliniska läkemedelsprövningar

22.12.2017

Från och med 1.1.2018 ska alla dokument som gäller ändringar i prövningsplaner för kliniska läkemedelsprövningar lämnas in till Fimea både i pappersformat och i elektroniskt format (på CD).

Detta  har redan gällt för dokument som gäller nya anmälningar om kliniska läkemedelsprövningar sedan 1.1.2017.

Pappersversioner behövs tillsvidare för arkivering.

Ytterligare information ges av

  • Suvi Mantere, koordinator för kliniska läkemedelsprövningar, tfn 029 522 3390
  • Eija Mikkonen, koordinator för kliniska läkemedelsprövningar, tfn 029 522 3393
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi