Innehållspresentatör

null Andra supplementet till Europafarmakopéns nionde upplaga träder i kraft 1.7.2017

Andra supplementet till Europafarmakopéns nionde upplaga träder i kraft 1.7.2017

1.6.2017

Det andra supplementet (Supplement 9.2) till Europafarmakopéns nionde upplaga träder i kraft 1.7.2017. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) beslut om i kraft sättandet kan läsas i sin helhet på vår webbplats. Beslutet offentliggörs endast i elektronisk form.

Läs mer:

Beslut (pdf)
Europafarmakopén och det nationella farmakopématerialet

Ytterligare information ges av

  • Piia Salo, specialforskare, tfn 029 522 3433
  • Redaktion:
  • Soili Jägerhorn, assistent, tfn 029 522 3339
  • E-postadressen har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.