Innehållspublicerare

null Allvarlig restsituation gällande läkemedel för sinläggning fortsätter

Allvarlig restsituation gällande läkemedel för sinläggning fortsätter

31.12.2021

I Finland finns två läkemedel med försäljningstillstånd innehållande antibiotika för sinläggning. Det ena, Umpimycin vet, berörs av en restsituation som uppskattas pågå till den 31. mars 2022.

Förråden för det enda tillgängliga sinläggningspreparatet, Orbenin retard, ser inte ut att täcka det normala behovet av de två läkemedlen. Därför är det möjligt att en restsituation kan uppstå även för Orbenin retard. Enligt uppgifter som Fimea fått kommer ett nytt parti av Orbenin retard att importeras i början av februari 2022, varvid situationen delvis lättar.

Efterfrågan på läkemedel för sinläggning är stor, och importörerna har gjort insatser för att få ersättande sinläggningspreparat till Finland. Fimea har utfärdat ett tidsbundet specialtillstånd för Multimast Dry Cow (aktiva substanser benzylpenicillinprokain, penetamathydrojodid och neomycinsulfat). Tilläggsuppgifter om läkemedlet och om tidtabellen för införseln kan fås av importören (Prevett Ab).

Specialtillståndsläkemedlen

Helsingfors universitets anvisningar till veterinärer angående sinläggning under restsituationen (på finska). 

Fimeas nyhet 20.12.2021

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, Veterinär, tel. 0295223394
  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, Veterinär, tel. 0295223354