Innehållspresentatör

null Äldres användning av läkemedel att undvika orsakar betydande kostnader i hemvården

Äldres användning av läkemedel att undvika orsakar betydande kostnader i hemvården

14.8.2018

Nästan hälften av hemvårdens klienter som fyllt 65 år använder ett eller flera läkemedel att undvika (läkemedel i s.k. D-klass) enligt en artikel som nyligen publicerats i Suomen lääkärilehti. Årskostnaden för användningen av läkemedel att undvika är per klient i hemvården 416 € varav klienten själv betalade i genomsnitt 125 €.

Med läkemedel att undvika avses läkemedel där skadeverkningarna är större än den kliniska nyttan. I denna undersökning har läkemedel att undvika fastställts enligt databasen Medicin75+ som upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.  

De resultat som publicerats baseras på läkemedelsuppgifter för klienter som fyllt 65 år och deltagit i undersökningen Finsk interprofessionell läkemedelsgenomgång (ILMA). I ifrågavarande randomiserade jämförelseundersökning deltog 512 klienter inom hemvården vid fem olika forskningscentraler (Östra Savolax sjukvårdsdistrikt, Juva, Forssa, Lahtis, basservicesamkommunen Selänne).

Vart tredje av läkemedlen att undvika var ett läkemedel som påverkar centrala och perifera nervsystemet. De vanligaste var pregabalin för vård av neuropatisk värk och epilepsi, hydroxyzine för vård av allergisymptom och klåda samt zolpidem för vård av sömnlöshet. Övriga läkemedel att undvika som användes mycket var dipyridamol och sammansättningar av dipyridamol för blodcirkulation, kosttillskottet magnesium, magläkemedlet metamitzole/pitofenon, natriumpikosulfat för förstoppning och preparat innehållande aluminium och/eller magnesium för vård av sur mage.

Enligt ILMA-undersökningen orsakade användningen av läkemedel att undvika bland hemvårdens klienter en årskostnad på totalt nästan 100 000 €, och FPA-ersättningens andel av detta var 70 000 €. Enligt kostnadskalkyler orsakar användningen av läkemedel att undvika bland hemvårdens klienter en årskostnad på 4 miljoner i Finland.

Utskrivning av läkemedel att undvika till äldre borde alltid baseras på ett noga övervägt kliniskt beslut, där riskerna med läkemedelsbehandlingen beaktas. Databasen Medicin75+ stöder vårdprofessionellas beslut om läkemedelsbehandling. Databasen är tillgänglig för alla på Fimeas webbsidor och kan användas kostnadsfritt.

Medicin75+ -databas

Läs mer:

Läkemedelsbehandling för äldre: Användning och kostnader gällande läkemedel att undvika (artikel är på finska)

Finsk interprofessionell läkemedelsgenomgång (ILMA). Slutrapport. (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Anna-Kaisa Vartiainen, projektforskare, tfn 050 364 5225, anna-kaisa.vartiainen@uef.fi
  • Johanna Jyrkkä, forskare, tfn 029 522 3514, johanna.jyrkka@fimea.fi