Tillbaka till föregående sida

Aktuella medicineringsuppgifter kan rädda ditt liv

Aktuella medicineringsuppgifter kan rädda ditt liv

7.3.2017

Läkemedelsdagen 16.3.2017 vill väcka alla till att kontrollera om deras läkemedelsuppgifter är aktuella under temat ”Vem vet din medicinering?”. Det är endast du själv som vet vilka läkemedel och preparat som du använder.

Aktuella medicineringsuppgifter utgör en förutsättning för korrekta vårdbeslut och förverkligandet av säker läkemedelsbehandling. Inte ens ett elektroniskt recept kan garantera att anställda inom hälso- och sjukvården har uppdaterade uppgifter om din medicinering. Ibland är ett läkemedel som förskrivits med recept inte i användning eller dosen som används avviker från den på receptet. Utöver receptläkemedel är information om egenvårdsläkemedel och kosttillskott som används viktiga för att kunna fatta säkra vårdbeslut.

Var aktiv för att din och dina anhörigas läkemedelsbehandling ska lyckas

Gör en läkemedelslista. Skriv upp på listan alla recept- och egenvårdsläkemedel samt kosttillskott som du använder. Skriv även upp dosen och användningsändamålet. Uppdatera listan alltid när det inträffar förändringar i din medicinering. Uppmuntra även dina nära och kära att föra en läkemedelslista.

Du kan lika väl upprätthålla en uppdaterad läkemedelslista på ett handskrivet papper som med elektroniska lösningar. Du hittar mer information om läkemedelslistan och om olika lösningar på webbplatsen www.omalista.fi (sidan finns även på svenska). Du kan även be av patientföreningen eller apoteket att få en modell för en läkemedelslista som du fyller i. Vid behov kan du be en anställd inom hälso- och sjukvården att hjälpa dig med att göra upp läkemedelslistan och uppdatera den.

Läkemedelslistan hjälper dig att känna din medicinering bättre. Med hjälp av uppgifterna på listan kan läkaren eller apoteket identifiera eventuella onödiga läkemedel eller biverkningar och interaktioner. Håll en uppdaterad läkemedelslista alltid med dig – den tryggar din behandling även i sådana situationer när du inte kan själv berätta om din medicinering.

Titta på videon 

 

Läkemedelsdagen planeras på riksnivå och genomförs lokalt

Läkemedelsdagen är en riksomfattande gemensam temadag som är avsedd för såväl läkemedelsanvändare som hälso- och sjukvårdspersonal och som genomförs i form av lokala evenemang runtom i Finland. På läkemedelsdagen uppmuntras läkemedelsanvändare att känna sina läkemedel och beakta effekterna av sin läkemedelsbehandling.

Läkemedelsdagen arrangeras i samband av aktörer inom läkemedelsförsörjningen och inom hälso- och sjukvården. Planeringen av Läkemedelsdagen på riksnivå och arrangemangen koordineras av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Läs mer:

om läkemedelslistan:
www.omalista.fi (sidan finns även på svenska)

Evenemangskalender för Läkemedelsdagen

om Läkemedelsdagen

 

Ytterligare information ges av

  • forskare Elina Lämsä, tfn 029 522 3512
  • forsknings- och utvecklingschef Katri Hämeen-Anttila, tfn 029 522 3513
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.
Dela denna sida