Tillbaka till föregående sida

Aktuell läkemedelslista lyfts fram på Läkemedelsdagen

Aktuell läkemedelslista lyfts fram på Läkemedelsdagen

17.3.2017

Den riksomfattande Läkemedelsdagen firas den 16.3.2017 på temat ”Vem känner till din medicinering?”. Läkemedelsdagen arrangeras nu redan för femte gången genom lokala evenemang runt om i Finland. Under evenemangen sprider man information om den uppdaterade läkemedelslistan och främjar användningen av den.

Har du en egen läkemedelslista?

Trots datasystem saknar ofta anställda inom hälso- och sjukvården aktuell information om patienters medicinering. Ett recept som har ordinerats elektroniskt säger ingenting om hur läkemedlet har använts i praktiken. I databaserna finns det inte heller någon information om egenvårdsläkemedel och kosttillskott, vilket är viktigt när man ska fatta säkra vårdbeslut. Hälso- och sjukvårdspersonalens arbete underlättas om patienten vid besök inom hälso- och sjukvården presenterar en aktuell lista över de läkemedelspreparat som hon eller han använder. En lista som man alltid har med sig tryggar också vården vid akuta situationer.

Har du en egen läkemedelslista? Om inte, gör en! Skriv ned de receptbelagda läkemedel, egenvårdsläkemedel och kosttillskott som du använder, inklusive doserna, så att listan blir aktuell. Mer information om och exempel på en läkemedelslista hittar du på adressen www.omalista.fi.

Rationell läkemedelsanvändning främjas i Finland

På Läkemedelsdagens webbplats har man under vintern publicerat skrivelser under rubriken Synvinklar i anslutning till temat. Läkemedelsanvändare, representanter för patientorganisationer, anställda inom hälso- och sjukvården och politiker har i sina skrivelser avhandlat betydelsen av aktuell läkemedelsinformation. Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman på social- och hälsovårdsministeriet, avslutar kolumnserien.

Syftet med genomförandeprogrammet Rationell läkemedelsbehandling som regeringen har fastställt är att främja en rationell användning av läkemedel i Finland.

”Ett stort mål skulle vara att läkemedelsanvändarna fäster mer uppmärksamhet vid vilka läkemedel de använder och hur de använder dem. Patienterna skulle också kunna be läkare och apotekspersonal om ännu mer råd gällande hur läkemedlen används och att man kanske ser över hela läkemedelsarsenalen”, konstaterar Ulla Närhi.

En aktuell läkemedelslista är ett verktyg för att patienten själv ska känna till sin egen läkemedelsbehandling och ett sätt för personal att kontrollera och bedöma läkemedelsbehandlingen. Som en del av genomförandeprogrammet Rationell läkemedelsbehandling sker en riksomfattande kommunikationskampanj för befolkningen under 2018. Även anställda informeras om saken på förhand.

Läkemedelsdagen har planerats nationellt och genomförs lokalt

Läkemedelsdagen är en gemensam temadag för läkemedelsanvändare och hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med den är att öka den nationella kunskapen om läkemedel och läkemedelsbehandling samt att få samtalen mellan patienter och personal att öka. En planeringsgrupp som koordineras av Fimea ansvarar för att planera den nationella temadagen. Läkemedelsdagen genomförs i form av evenemang som ordnas av lokala aktörer inom läkemedels-, hälso- och sjukvårdsbranschen runt om i Finland.

Nästän 140 evenemangsarrangörer från hela Finland har anmält sig till temadagen. Under temaveckan, vecka 11, erbjuds till exempel ifyllande av läkemedelslistor, kostnadsfria läkemedelskontroller samt föreläsningar i anslutning läkemedelsbehandling och medicineringssäkerhet för läkemedelsanvändare och hälso- och sjukvårdspersonal.

Mer information om temadagens evenemang hittar du i evenemangskalendern.

Läs mer:

Ulla Närhis Synvinkel-skrivelse

Evenemangskalender för Läkemedelsdagen

Läkemedelsdagens webbplats

Ytterligare information ges av

  • Forskare Elina Lämsä, tfn +358 29 522 3512
  • Forsknings- och utvecklingschef Katri Hämeen-Anttila, tfn +358 29 522 3513
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.
Dela denna sida