Innehållspublicerare

null Aktör som tillhandahåller medicintekniska produkter: Kontrollera de uppgifter som anmälts till registret för den tillsynsavgift som tas ut 2023

Aktör som tillhandahåller medicintekniska produkter: Kontrollera de uppgifter som anmälts till registret för den tillsynsavgift som tas ut 2023

28.11.2022

Fimea tar i enlighet med 50 § i lagen om medicintekniska produkter (719/2021) årligen ut en tillsynsavgift av rapporteringsskyldiga aktörer som ingår i dess register. Tillsynsavgiften tas ut separat för varje registrerad roll. Om du till exempel fungerar som distributör och tillverkare får du en faktura som innehåller två tillsynsavgifter.

Aktörerna är skyldiga att meddela Fimea om väsentliga förändringar i de uppgifter de lämnat in. Tillsynsavgiften bestäms nästa år på basis av de uppgifter som anmälts före utgången av 2022. Vi påminner därför aktörerna om att kontrollera de uppgifter som anmälts till registren före årsskiftet.

Ytterligare information ges av

  • Sari Tuomaala, koordinator, övervakning och registrering av medicintekniska produkter, Medicintekniska produkter, tfn 029 522 3280
  • Registrering av aktörer och produkter: laiteinfo@fimea.fi
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi