Innehållspresentatör

null Aktörerna inom läkemedelsområdet i EU vill intensifiera sitt samarbete

Aktörerna inom läkemedelsområdet i EU vill intensifiera sitt samarbete

23.7.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea stod värd för det första mötet som hölls under Finlands EU-ordförandeskapsperiod i Helsingfors den 18–19 juli 2019. Fyra arbetsgrupper deltog i mötet, som samlade sammanlagt över 100 deltagare.

I flera av mötets anföranden efterlystes ett ökat samarbete mellan de nationella läkemedelsverken och andra aktörer inom läkemedelsområdet på EU-nivå. Vetenskaplig rådgivning är ett viktigt verktyg för myndigheterna, vilket ökar samarbetet och hjälper aktörerna och läkemedelsutvecklarna att undvika fel och onödiga dröjsmål, konstaterade Fimeas överdirektör Eija Pelkonen i sitt inledande anförande på mötet.

Det första gemensamma INNO-mötet

På det första vetenskapliga gemensamma INNO-mötet samlades Europeiska läkemedelsmyndighetens arbetsgrupp för vetenskaplig rådgivning (SAWP), HTA i Europa (Health Technology Assessment), det europeiska nätverket för utvärdering av medicinska metoder (EUnetHTA), arbetsgruppen för koordinering av kliniska prövningar (CTFG) och det europeiska innovationsnätverket (EU-Innovation Network). Arbetsgrupperna var nu samlade samtidigt för första gången.

− Mötet lyckades utmärkt. Vårt mål var att främja en allt mångsidigare diskussion om innovationer och nya läkemedel och att utbyta information, och i fråga om det kom arbetet bra igång, konstaterar direktör Esa Heinonen från Fimea som fungerade som ordförande för mötet. − Det är viktigt att vi kommunicerar mer än för närvarande och utbyter information med varandra. Vi lärde känna varandra och varandras arbeten och härifrån är det lätt att fortsätta. Enligt deltagarna borde det gemensamma INNO-mötet ordnas varje år, tillägger Heinonen.

På Helsingforsmötet begrundades utöver kartläggningen av samarbetsmöjligheterna även de olika gruppernas vetenskapliga rådgivningsprocess samt deras utvecklingsprojekt.  Även många av utmaningarna inom den vetenskapliga rådgivningen och inom lagstiftningen diskuterades och framtida utmaningar kartlades (horizon scanning).

 

Närmare information om arbetsgrupperna

SAWP (Emas webbplats)

EUnetHTA

CTFG (HMA:s webbplats)

EU-IN (HMA:s webbplats)

Ytterligare information ges av

  • Esa Heinonen, direktör, processen för utvärdering av läkemedelspreparat, tfn 0295 223 310