Tietoa Fimeasta aihekuva

Spikevax (Moderna)

Spikevax (Moderna)

Päivitetty 12.5.2022, seuraava päivitys elokuussa 2022

Haittavaikutusilmoitukset kuvastavat ilmoittajan havaintoja ja näkemyksiä, eivätkä tarkoita sitä, että rokotteen ja havaittujen vaikutusten välinen mahdollinen yhteys olisi vahvistettu. Rokotteen hyödystä ja riskeistä voidaan tehdä päätelmiä vasta, kun kaikki käytettävissä olevat tiedot ovat läpikäyneet tieteellisen arvioinnin osana rokotteen jatkuvaa turvallisuusseurantaa. Jos turvallisuusongelma tieteellisen arvioinnin jälkeen varmistuu, ryhdytään toimenpiteisiin esimerkiksi tuotetietojen ja rokotusohjeiden päivittämiseksi.

Spikevaxilla tehdyissä tutkimuksissa rokotteen yleisimpiä haittavaikutuksia ovat olleet injektiokohdan kipu (92 %), väsymys tai uupumus (70 %), päänsärky (65 %), lihaskipu (62 %), nivelkipu (46 %), vilunväristykset (45 %), pahoinvointi tai oksentelu (23 %), kainaloiden turpoaminen tai arkuus (20 %), kuume (16 %), injektiokohdan turvotus (15 %) ja punotus (10 %). Haittavaikutukset olivat yleensä lieviä tai kohtalaisia ja ne väistyivät muutaman päivän kuluessa rokottamisesta. Näitä haittavaikutuksia on siis odotettavissa rokotetuilla, ja ne voivat johtaa lyhyisiin sairauspoissaoloihin.

Ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin – Spikevax (Moderna)

Eniten ilmoituksia on tullut yleisoireista ja paikallisreaktioista.

Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin (pdf)