Verkoston toimijat

Verkosto koostui kehittämisverkostosta ja sen ympärillä olevasta laajasta yhteistyöverkostosta sekä koordinoijana toimivasta tukiryhmästä.

Kehittämisverkoston toiminta

Verkosto rakennettiin haastattelemalla moniammatillista yhteistyötä tekeviä sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön toimijoita ja johtoa ympäri Suomea. Haastatteluaineistosta tunnistettiin keskeiset tavoitteet verkoston kehittämistyön pohjaksi. Samalla koottiin kymmenen kehittämistiimiä ensimmäiseen syyskuussa 2012 pidettyyn työpajaan.

Kehittämisverkostossa toimi 15 tiimiä.MA_kartta

 • Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Forssan keskusapteekki
 • Hyvinkään terveyskeskus
 • Itä-Savon sairaanhoitopiiri
 • Kauhavan 3. apteekki, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Mehiläinen Oy
 • Kirkkonummen terveysasema
 • Kuopion kaupungin TerveKuopio –kioski ja Itä-Suomen yliopiston apteekki
 • Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteispäivystys
 • Lahden kaupungin sairaala
 • Oulun terveyskeskus
 • Rovaniemen terveyskeskus
 • Salon terveyskeskus
 • Selänteen peruspalvelukuntayhtymä
 • Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä (Suonenjoki)
 • Terveystalo Joensuu

Laaja yhteistyöverkosto

Kehittämisverkoston yhteistyökumppanit muodostivat laajan yhteistyöverkoston. Fimea koordinoi koko verkostoa yhdessä verkostomenetelmäasiantuntijan kanssa. Fimean tehtävänä oli rakentaa kansallista yhteistyötä lääkkeiden järkevän käytön edistämiseksi.

Yhteistyöverkostossa tavattiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita ja johtoa. Tapaamisissa kirkastettiin paikallisia kehittämistavoitteita. Samalla toimijoita sitoutettiin kehittämistyöhön. Konsultatiivisessa toiminnassa hyödynnettiin kehittämistiimeissä opittua moniammatillista toimintaa ja levitettiin sitä eteenpäin.

Verkoston tukiryhmä

Verkoston koordinaattoreina toimivat kehittämispäällikkö Antti Mäntylä ja suunnittelija Anne Kumpusalo-Vauhkonen Fimeasta sekä menetelmäasiantuntija Timo Järvensivu Aalto-yliopistosta.

Koordinaattorien tukena toimi verkoston tukiryhmä, joka kokoontui noin 8 kertaa vuodessa. Tukiryhmän tehtävänä oli auttaa rakentamaan kansallista yhteistyötä niin, että kaikki lääkkeiden järkevää käyttöä kehittävät paikalliset, alueelliset ja kansalliset tahot toimisivat samojen tavoitteiden mukaisesti.

Tukiryhmän kokoonpano (pdf)

Ladattavat logot

Moniammatillinen verkosto, logo, A4-nurkkaan sopiva, väri (jpg)

Moniammatillinen verkosto, logo, A4-nurkkaan sopiva, mustavalkea (jpg)

Moniammatillinen verkosto, logo, isompi, myös painotuotteeseen, väri (jpg)

Moniammatillinen verkosto, logo, isompi, myös painotuotteeseen, mustavalkea (jpg)

Tarvittaessa voi kysyä lisätietoja viestinta@fimea.fi

Logot eivät ole käytettävissä kaupalliseen käyttöön.