Eläinlääkkeet

Eläinlääkkeet

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) myöntää eläinlääkkeiden myyntiluvat ja edistää eläinten ja ihmisten terveyttä ja ympäristön suojelua valvomalla eläinlääkkeiden tehoa, turvallisuutta ja laatua.

Fimea seuraa eläinlääkkeiden haittavaikutuksia, tekee myyntiluvanhaltijoiden lääketurvatoimintojen tarkastuksia, valvoo kliinisiä eläinlääketutkimuksia ja huolehtii eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksen tilastoinnista sekä myöntää erityislupia eläinten lääkintään.