Sisältöjulkaisija

null Sidosryhmiltä evästystä lääkeneuvontaselvityksen jatkotyöstöön

Sidosryhmiltä evästystä lääkeneuvontaselvityksen jatkotyöstöön

19.5.2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Fimealle toimeksiannon tuottaa selvitykset apteekkijärjestelmän ja lääkeneuvonnan kehittämisestä Suomessa. Selvitykset toteutetaan kevään ja kesän 2022 aikana.

Osana apteekkien lääkeneuvontaa käsittelevää selvitystä Fimea järjesti 18.5. keskustelutilaisuuden, jossa sidosryhmät pääsivät kertomaan näkemyksiään siitä, mikä on apteekkien lakisääteistä lääkeneuvontaa, mikä kuuluu maksulliseen palvelutoimintaan ja mikä on apteekkien rooli lääkehoidon seurannassa.

Apteekkien lääkeneuvontaa käsittelevän selvityksen tavoitteena on kartoittaa lääkeneuvonnan nykytilaa ja tuottaa ehdotus apteekkien lakisääteiseen lääkeneuvontaan kuuluvista sisältökokonaisuuksista huomioiden asiakkaiden tarpeet, erilaiset tilanteet ja kontekstit, joissa avohuollon apteekit toteuttavat lääkeneuvontaa. Selvitystä hyödynnetään lääkeasioiden uudistuksen valmistelussa.

Sidosryhmiltä selkeitä viestejä lääkeneuvonnan sisällöstä

Sidosryhmäkeskustelussa nousi esiin tärkeitä huomioita lääkeneuvontaselvitykseen.

Sidosryhmät peräänkuuluttivat muun muassa perusteellisia jatkoselvityksiä, joissa huomioidaan apteekkitoiminnan reunaehdot ja taloudelliset mahdollisuudet lääkeneuvonnan toteuttamiseen, lääkitysturvallisuus ja sen varmistaminen sekä asiakkaan näkökulma.

Sidosryhmät toivat vahvasti esiin nykytilaa, jossa lääkeneuvonnassa painottuvat hintaneuvonta ja lääkekorvaukset. Toiveena oli, että lääkeneuvonnan kehittäminen tapahtuisi asiakkaan tarpeista ja lähtökohdista.

Lääkehoidon seurannassa sidosryhmät korostivat kommunikoinnin merkitystä erityisesti apteekkien ja lääkkeen määrääjien välillä. Keskustelussa nousi esiin selkeä tarve kansallisen lääkityslistan kautta toteutettavalle kanavalle, jossa tieto välittyy.  Samassa yhteydessä todettiin, että pelkkä tekninen työkalu ei riitä, vaan tarvitaan eri tahojen roolien ja vastuiden määrittelemistä ja toimintamallien sopimista: esimerkiksi mikä tulee olemaan apteekkien rooli ja vastuu lääkityslistan ylläpidossa.

Sidosryhmien kommentit huomioidaan jatkoselvityksissä

Fimea jatkaa selvityksen laatimista STM:lle, joka julkaisee sekä apteekkijärjestelmän että lääkeneuvonnan kehittämistä Suomessa koskevat selvitykset alkusyksystä.

Selvitystä varten on jo tutustuttu suomalaisten apteekkien lääkeneuvonnasta julkaistuun tutkimuskirjallisuuteen ja tehty dokumenttianalyysia lääkepoliittisista viranomaisraporteista. Sidosryhmien näkemyksiä kerättiin huhtikuussa toteutetussa taustakyselyssä.

Keskustelutilaisuudessa esiin nostettu lääkeneuvonnan laajempi konteksti ja muut huomiot tullaan hyödyntämään selvityksen jatkotyöstössä.

Lue lisää

Fimea pyytää sidosryhmien näkemyksiä avohuollon apteekkien lääkeneuvonnan sisällöistä ja kehittämistarpeista (Fimean verkkouutinen 30.3.2022)

Selvitykset eurooppalaisista apteekkijärjestelmistä ja apteekkien lääkeneuvonnasta käynnistyneet (Fimean verkkouutinen 24.2.2022)

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea, p. 029 522 3513, katri.hameen-anttila@fimea.fi (lääkeneuvontaselvityksen vastuuhenkilö)
  • Leena Reinikainen, kehittämissuunnittelija, Fimea, p. 029 522 3520, leena.reinikainen@fimea.fi (projektipäällikkö)