Sisältöjulkaisija

null Lääkinnällisten laitteiden kansallisen lain 719/2021 käännös on julkaistu Finlexissä myös englanniksi

Lääkinnällisten laitteiden kansallisen lain 719/2021 käännös on julkaistu Finlexissä myös englanniksi

29.11.2021

Lääkinnällisiä laitteita koskevia EU-asetuksia täydentävät lait tulivat voimaan 19.7.2021. Silloin julkaistun kansallisen lain 719/2021 käännös englanniksi on nyt julkaistu Finlexissä. Oikeudellisesti sitovia kieliversioita ovat suomen- ja ruotsinkieliset versiot, mutta toimijoiden tueksi saatavana on nyt myös englanninkielinen käännös.

Laki lääkinnällisistä laitteista 719/2021

Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745 (MDR) tuli pakollisena sovellettavaksi 26.5.2021. Kansallisessa laissa 719/2021 säädetään niistä asioista, joista EU:n asetukset edellyttävät tai mahdollistavat kansallisia säännöksiä.

Yksi uuden lain merkittävimmistä vaatimuksista on ammattimaisille käyttäjille ja vähittäiskauppiaille jakelevien toimijoiden rekisteröitymisvelvollisuus. Tämä velvollisuus mahdollistaa jatkossa jakelijoiden valvonnan ja parantaa lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyyttä ongelmatilanteissa. Uudessa laissa kielletään kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäsittely, mikä vastaa nykyistä sääntelyä. Täysin uutena asiana laki määrittelee toimijoiden valvontamaksut, jotka otetaan käyttöön vaiheittain.

Näiden lisäksi laissa säädetään muun muassa viranomaisen toimivaltuuksista, asiakirjoja koskevista kielivaatimuksista, terveydenhuoltoon kohdistuvista velvoitteista, lainsäädännön rikkomisen seuraamuksista ja säännöksistä koskien kliinisiä laitetutkimuksia.

Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät rekisteröinnit ja ilmoitusvelvollisuudet löytyvät kootusti 49 § ja määräyksestä Fimea 2/2021.

Lue lisää

Uutinen 27.7.2021: Lääkinnällisiä laitteita koskevia EU-asetuksia täydentävät lait voimaan

Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät toimija- ja laiteilmoitukset viranomaisille: Määräys 2/2021 (Finlex)

Laki lääkinnällisistä laitteista 719/2021 - Finlex

Laki lääkinnällisistä laitteista 719/2021 englanniksi

Laki eräistä EU-direktiiveissä säädetyistä lääkinnällistä laitteista 629/2010

Asetus (EU) 2017/745 (MDR): MD-asetus EU/2017/745

Asetus (EU) 2017/746 (IVDR): IVD-asetus EU/2017/746

IVD Direktiivi 98/79/EY

Lisätietoja antaa

  • Susanna Peltoniemi, yksikön päällikkö, p. 029 522 3270
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi