Sisältöjulkaisija

null Kuulemistilaisuus HTA-menetelmien kehittäjille 9.12.2022

Kuulemistilaisuus HTA-menetelmien kehittäjille 9.12.2022

29.9.2022

Lääkkeiden hintalautakunta (HILA), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Kansaneläkelaitos ja Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA) järjestävät kuulemistilaisuuden terveydenhuollon menetelmäarvioinnissa (HTA) käytettävistä menetelmistä perjantaina 9.12.2022. Tilaisuudessa menetelmien kehittäjille varataan mahdollisuus esitellä suomalaisille terveydenhuollon päätöksenteossa mukana oleville viranomaisille kehitteillä olevia ja mahdollisesti lähivuosina viranomaisille esitettävissä korvattavuushakemuksissa tai HTA-arvioinneissa käytettäviä menetelmiä. Esiteltävät menetelmät voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Epäsuoran vertailun menetelmät
  • Reaalimaailman tieto nykyhoidon vaikuttavuuden ja kustannusten määrittämisessä tai uuden lääkehoidon käyttöönoton vaikutusten seurannassa
  • Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen
  • Kliinisten kokeiden tulosten ekstrapolointi
  • Kustannusvaikuttavuuden mallinnusmenetelmät sekä käytettävät ohjelmistot

Tilaisuudessa ei ole tarkoituksena käsitellä yksittäisten valmisteiden hakemuksia tai arviointeja eikä tilaisuus ole tarkoitettu lääkevalmisteiden korvattavuus- ja hintahakemusten tai arviointien valmistelun neuvontaan. Tilaisuuteen osallistuvat voivat käyttää joko simuloitua aineistoa), tai todellista aineistoa vastaten tällöin aineiston käyttöön ja esittämiseen tarvittavien lupien olevan kunnossa.

Keskustelu tilaisuudessa on luonteeltaan akateemista, ja vaikka viranomaiset saattavat antaa esittelijälle palautetta menetelmien mahdollisista vahvuuksista ja heikkouksista, nämä mielipiteet ovat jokaisen keskustelijan omia, eivät ole sitovia eikä niihin voi vedota myöhemmin hakemusten tai arviointien ollessa käsittelyssä.

Tilaisuudesta kiinnostuneita menetelmien kehittäjiä kuten esimerkiksi lääkeyrityksiä, konsultteja tai yliopistoja pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen kalle.aaltonen@gov.fi 14.10.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan lyhyt selvitys esityksen sisällöstä, kuulemiseen osallistuvien henkilöiden yhteystiedot sekä saapuuko esittäjä paikan päälle Helsinkiin tai Kuopioon vai pitääkö esityksen Teams-etäyhteydellä. Kuulemiseen kutsuttavat tahot ilmoitetaan 28.10.2022 mennessä.

Kuulemiseen on varattu koko päivä (9.12.2022) klo 9.00 alkaen ja esityksen kestoksi 90 minuuttia esittäjää kohden sisältäen keskustelun. Kuulemisaikoja on varattu enintään kolme. Mikäli ilmoittautumisia on enemmän kuin kuulemiseen varattuja aikoja, valitaan 9.12.2022 järjestettävään kuulemiseen terveydenhuollon menetelmäarvioinnin näkökulmasta ajankohtaisimmat ja siihen soveltuvimmat asiat. Paikan päällä esityksen pitäviä tahoja pyydetään saapumaan paikalle ilmoitettuna ajankohtana joko Hilan (Etelä-Esplanadi 4, 00130 Helsinki) tai Fimean tiloihin (Microkatu 1, 70210 Kuopio).

Lisätietoja antaa

  • Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, Fimea, p. 029 522 3516
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi