Sisältöjulkaisija

null Fimea saavutti vuoden 2016 tulostavoitteet hyvin

Fimea saavutti vuoden 2016 tulostavoitteet hyvin

17.3.2017

Fimean toimintakertomus vuodelta 2016 on julkaistu. Fimea jatkoi taloutensa vakauttamista ja pystyi lisäämään taloudellista liikkumavaraa toimintansa kehittämiseksi.  Fimea saavutti tulostavoitteensa hyvin.

Lääkevalmisteiden arviointiprosessissa panostettiin perustehtävien ohella muun muassa rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman toteuttamiseen. Tavoitteena oli myös lääkeinnovaatioiden tukeminen ja Fimean rooli niin EU-verkoston innovaatiotyöryhmissä kuin tieteellisissä neuvonnoissa oli merkittävä.

Lääkealan toimijoiden valvonnassa keskityttiin erityisesti niihin apteekkeihin joiden toiminnassa oli puutteita. Vuonna 2016 käynnistettiin selvitykset apteekkipalveluiden alueellisesta toimivuudesta sekä verkkopalvelutoimintaa harjoittavien apteekkien verkkosivujen asianmukaisuudesta. Valvontalaboratorion toiminnassa korostui yhteistyö eurooppalaisessa virallisten laaduntarkastuslaboratorioiden verkostossa.

Lääkehoitojen arvioinnin painopisteenä oli sairaalalääkkeiden arviointi. Kansainvälinen yhteistyö eurooppalaisessa terveysteknologian arviointiverkostossa tiivistyi. Lääkitysturvallisuutta lisäävän moniammatillisen toiminnan edistämistä jatkettiin osallistumalla mm. ikäihmisten kotihoidon kehittämisen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistamisen hallituksen kärkihankkeen suunnitteluun.

Fimea toimii monipaikkaisesti Kuopiossa, Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Vuonna 2016 erityistä huomiota kiinnitettiin monipaikkaisen esimiestyön kehittämiseen sekä esimiesten valmiuksiin edistää työhyvinvointia.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. 02952 23100
  • Esko Kiiski, talousjohtaja, p. 02952 23630
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi